January 1, 2015

Malta, 1. januar 2015.

Uze mi oči potpuna ljepota dijahronije. Nisam u Raju, nego imam nešto poput putokaza u tajne dubine. Ostrvo jeste i jos će dugo biti pod čudnom sjenkom Engleza i njihove ledene skepse prema svemu sto živi, a sve to u miksu sa vrelom krvlju brojnih osvajača kroz istoriju ovog ostrva, […]