Aleksandra Sanja Milić - Malta, januar 2015.
Malta, 1. januar 2015.
January 1, 2015
Pokaži sve

Napulj, Sorento, maj 2016.

Aleksandra Sanja Milić - Napulj, Sorento, maj 2016.

Koji kontrast bogatstva prirode i materijalnog siromastva ljudi,
čija su lica nevesela I, izgleda mi,
jos malo pa će poružniti tu ljepotu beskraja mora koju, moguće,
više ni ne osjećaju…